Sun Tantran henkilötietolain (523/1999, 10 §) mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Niina Nalli ja Virpi Makkonen

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Niina Nalli

suntantra22@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

Sun Tantran asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tiedottaminen, markkinointi ja kursseihin osalistuminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Sähköposti

6. SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden ilmoittautumistiedot.

Asiakas on pyytänyt lisäämään itsensä rekisteriin tai rekisteröitynyt itse järjestelmäämme ilmoittautumalla sähköpostilistalle.

Arvonnat tai asiakaskyselyt, joissa asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa keräämiseen.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä muuhun kuin Sun Tantran em. tarkoituksiin.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSET PERIAATTEET

Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa, asianmukaisesti suojatussa järjestelmässä. Tietoihin pääsee käsiksi vain Niina Nalli ja Virpi Makkonen.