Ilmoittautuessasi tapahtumaan saat aina vahvistuksen paikastasi.
Vahvistussähköpostissa ilmenee aika ja paikka, hinta ja mitä sinun tulee ottaa huomioon tullessasi tapahtumaan. 

Lyhyemmät tantra-illat ja pidemmät työpajat eroavat toisistaan oikeastaan vain pituudeltaan. Ohjelmarunko on kutakuinkin aina samanlainen, mutta teeman mukaan harjoitukset vaihtuvat siten, että sopivat sen kertaiseen tapahtumaan. 

Tapahtuman kulku

Tapahtumat aloitetaan yleensä lyhyellä yhteisellä ohjatulla hiljentymisellä ja laskeutumalla tilaan, hetkeen ja kehoon. Hiljentymisen jälkeen kerromme käytännön asioista ja sovimme yhteiset säännöt turvallisen tilan luomiseksi. Aloitamme useasti tapahtuman alkupiirillä, jossa osallistujat kertovat nimensä ja jotain mitä kokevat tärkeäksi tuoda ryhmän tietoon tai meillä saattaa olla jokin kysymys tapahtuman teemaan liittyen. Piirin jälkeen alkavat harjoitukset. Harjoitukset joita ohjaamme ovat erilaisia läsnäolo-, kohtaamis- ja kosketus harjoituksia joko yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Riippuen tapahtumasta ja sen pituudesta sekä teemasta harjoitukset voivat olla puhetta, kehollisia, meditatiivisia, hengitykseen liittyviä, leikillisiä tai tanssillisia. Päätämme tapahtumat loppupiiriin jossa kuulemme kaikkia osallistujia.

Turvallinen ja luottamuksellinen tila

Muistutamme kaikissa tapahtumissa osallistujia, että harjoituksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Lisäksi kehoitamme heitä kuuntelemaan ja kunnioittamaan omia että toisten rajoja. Meille on tärkeää, että jokainen saa tuntea, kokea ja olla tapahtumissa juuri sellainen kuin siinä hetkessä on. Kaikki tunteet ja tuntemukset saavat tulla näkyväksi ja kuulluksi.

Tarkempia kuvauksia harjoituksista emme kerro etukäteen.

Riippuen tapahtuman laadusta meillä on tarvittaessa mukana henkilö tai henkilöitä, jotka toimivat avustajina. Avustajan tehtävä on auttaa ohjaajia käytännön asioissa ja osallistua harjoituksiin. 

Tapahtumissa harjoitusten avulla pääset muun muassa harjoittelemaan omia rajoja, tunteiden ilmaisua ja avointa kommunikaatiota. Ohjaajat ja avustajat eivät voi tietää, mitä osallistujassa tapahtuu tai mitä hän käy läpi, joten osallistuja on aina loppuviimein vastuussa itsestään ja omasta toiminnastaan. Tapahtuman aikana on hyvä ottaa asioita puheeksi, jotta niihin voidaan reagoida heti paikan päällä.

Tapahtuman jälkeen voi toisinaan nousta jotakin käsiteltävää aihetta ja jos tällaisen asian kanssa on hankala olla yksin meihin saa olla yhteydessä jälkikäteen sähköpostilla suntantra22@gmail.com.